• ballen
  • Piano
  • aanbidden
  • bidden

Wie zijn wij

In De Burcht komen we samen. Als mannen, vrouwen en kinderen van alle leeftijden en achtergronden, waarbij we met elkaar een plaatselijke gemeente van Jezus Christus vormen. Jezus is voor ons het "Hoofd" van de gemeente. Wij geloven in de Bijbel, als het Woord van God. Zodoende is het onze gids voor ons leven met Jezus en elkaar.

Wij willen met elkaar leren wat het betekent om gemeente te zijn, zoals dat in de Bijbel beschreven staat. Daarbij willen wij getuigen zijn van Jezus Christus en Zijn Koninkrijk op aarde. Handen en voeten zijn voor onze omgeving en ons dienstbaar opstellen aan een ieder die daar behoefte aan heeft, in en buiten de gemeente.

Geschiedenis

We zijn een gemeente die diep geworteld is in de regio Altena. Onze gemeente is een dochtergemeente van VEG “de Koningshof” te Andel, die op haar beurt ontstaan is uit de VEG “de Ark” te Gorinchem. 

Iedere zondag dienst om 10:00 uur Rijksstraatweg 153 (Altena College) in Sleeuwijk