• ballen
  • Piano
  • aanbidden
  • bidden

Alpha cursus

De Alpha-cursus is een kenningsmakingscursus over het Christelijk geloof. De cursus duurt tien avonden en een weekend. In een goede en open sfeer kunnen belangstellenden zelf ontdekken wat het betekent om Christen te zijn. Iedere avond begint met een gezamenlijke maaltijd, gevolgd door een inleiding. In kleine groepjes wordt daarover doorgepraat. Deze opzet heeft als voordeel dat er enerzijds duidelijke informatie wordt overgedragen en dat er anderzijds volop ruimte is voor onderling gesprek en ontmoeting.

De Alpha-cursus biedt mensen de gelegenheid om binnen de context van de Christelijke gemeente op vrijblijvende wijze te zoeken naar antwoorden op de vragen van hun leven. Het cursusmateriaal veronderstelt geen voorkennis. Het zet in bij de persoon en het werk van Jezus Christus en gaat vervolgens in op wat het betekent om te leven in een relatie met God.

Alpha is voor iedereen!
- voor mensen die meer willen weten over het Christelijk geloof
- voor mensen die pas Christen zijn geworden
- voor mensen die hun geloof nog eens van het begin willen doordenken

Alle mensen die meer willen weten van het Christelijk geloof zijn welkom. Leren en lachen. Je kunt leren en tegelijk een prettige tijd hebben met elkaar. Pizza's en Pasta. Samen eten is een vast bestanddeel van elke avond en geeft de mensen de gelegenheid elkaar te leren kennen. Helpen van elkaar. Kleine groepen geven de ruimte om elkaar te helpen door te praten over eigen vragen. Alles wat u maar wilde weten over het Christelijk geloof. Alpha is een plek waar geen enkele vraag als te simpel of als te bedreigend wordt gezien.

Het verhaal van een ex-cursiste
"Een maand van tevoren zag ik op internet dat er in januari een Alpha-cursus van
start zou gaan. Omdat ik meer te weten wilde komen over het christelijk geloof,
besloot ik mij ervoor aan te melden. De cursus bestond uit 10 avonden en een hele zaterdag. De avonden startten met gebed en een maaltijd. Na de maaltijd gingen we liedjes zingen, daarna werd het onderwerp van de avond ingeluid en tot slot gingen we in groepjes uiteen om over het onderwerp te praten aan de hand van een aantal vragen. De cursus was interkerkelijk".

De avonden worden steeds bij een gemeentelid uit de Ontmoetingskerk of uit 'de Burcht' gehouden. Er werd altijd lekker voor ons gekookt. Het was leuk om steeds bij iemand anders te gaan eten. We hebben gepraat over de basiszaken van het christelijk geloof. Bv. de eerste keer: "Is het geloof saai, achterhaald of waar"?Verder over de vraag: "Wie is Jezus?", "Waarom stierf Hij aan een kruis?", "Hoe kan ik zeker zijn van mijn geloof?", "Waarom en hoe de Bijbel lezen/bidden?" en "Hoe kan je het kwade weerstaan?" Zo volgden er nog een aantal onderwerpen. Ook zijn we een hele zaterdag naar de Biesbosch geweest, we mochten gebruik maken van een leuk huisje in de Biesbosch en hebben daar met elkaar gepraat over de Heilige Geest.

"Wat ik vooral heb geleerd tijdens deze cursus is dat het christelijke geloof geen religie is, maar een relatie met een levende God, en dat Jezus Christus hierin een hele belangrijke rol speelt. Je hart openen voor Jezus en Hem toelaten bij alles wat je doet, dat is echt tof!! Wil je ook meer te weten komen over de basiszaken van het christelijk geloof, dan is de Alpha-cursus misschien ook iets voor jou".

Agenda

25
okt

Zondagse dienst
10:00 uur
26
okt

Bidstond
20:00 uur
01
nov

Zondagse dienst
10:00 uur
05
nov

Geloofsopvoeding voor vaders
20:00 uur
08
nov

Zondagse dienst
10:00 uur
09
nov

Bidstond
20:00 uur

Iedere zondag dienst om 10:00 uur Rijksstraatweg 153 (Altena College) in Sleeuwijk