• ballen
  • Piano
  • aanbidden
  • bidden

Geven

Wil je De Burcht financieel steunen? Dat kan op verschillende manieren.

Digitaal:
Binnenkort beschikbaar via Ideal. 

Overmaken:
NL64 RABO 0398 7451 45
t.n.v. VEG De Burcht Sleeuwijk

Collecte:
Iedere zondag wordt er tijdens of na de dienst minimaal één collecte ingezameld. Deze collecte is bestemd voor onze gemeente om de algemene kosten te dekken.

Bijzondere collectes
Eén keer in de zes weken wordt een tweede collecte gehouden ter ondersteuning van het werk van zendelingen die onze gemeente een warm toedraagt.
Het zendingsechtpaar waar voor gecollecteerd wordt vind je op de Heraut.

ANBI
De Burcht is ANBI erkend, dit betekent dat we aangemerkt zijn als: Algemeen nut beogende instelling.
Giften die aan onze gemeente gedaan worden zijn daardoor aftrekbaar van het belastbaar inkomen. Ons fiscaal nummer voor ANBI is 8187.21.467   

Agenda

16
mei

Zondagse dienst (doopdienst)
10:00 uur
17
mei

Bidstond
20:00 uur
23
mei

Zondagse dienst
10:00 uur
30
mei

Zondagse dienst
10:00 uur
31
mei

Bidstond
20:00 uur
06
juni

Zondagse dienst
10:00 uur

Iedere zondag dienst om 10:00 uur Rijksstraatweg 153 (Altena College) in Sleeuwijk