• ballen
  • Piano
  • aanbidden
  • bidden

Zondagse dienst

Hoogtepunt van het gemeentewerk is de samenkomst op zondag waar we als totaal verschillende mensen uit de omtrek van Sleeuwijk samenkomen rondom de verkondiging van het Woord van kruis en opstanding van de Here Jezus Christus. Dit evangelie brengt ons samen en dát houdt ons samen.

De samenkomst begint meestal met welkom en mededelingen van de kerkenraad. Na het openen van de samenkomst begint de zangdienst, met zang en muziek maken we de Here groot. Een belangrijk onderdeel van de samenkomst is de prediking. De prediking gebeurt door verschillende gastsprekers maar ook door broeders uit de gemeente. Aan het einde van de dienst is er regelmatig een korte bidstond. Ieder die dat wil kan dan, te midden van de gemeente, hardop zijn gebed uitspreken.

Tijdens de samenkomst worden de liederen begeleid door een muziekgroep. Wij zijn blij dat we de Here ook door middel van muziek en zang kunnen eren en groot maken.
 
Iedere zondag is er één samenkomst, die begint om 10:00 uur 's morgens. Tijdens de dienst is er een crèche en zondagsschool. Wij komen bij elkaar in het gebouw van het Altena College, Rijksstraatweg 153 in Sleeuwijk. Na de dienst is er altijd ruimte voor gesprek onder het genot van een kopje koffie.

Avondmaal
Minimaal 8 keer per jaar wordt tijdens de samenkomst op zondag het "Avondmaal" gevierd. De viering van de maaltijd des Heren is toegankelijk voor ieder die tot persoonlijk geloof in Jezus Christus, Gods Zoon, gekomen is en het voornemen heeft om in Hem te blijven en zich aan de leiding en de tucht van de Heilige Geest te onderwerpen. Tijdens de viering van het Avondmaal wordt onze geloofsbelijdenis vernieuwd of voor het eerst uitgesproken door het beantwoorden van de gestelde vragen.

De algemene lijn in onze gemeente is dat kinderen onder de 12 jaar niet deelnemen aan het avondmaal. Zij zijn tijdens de viering in de zondagschool. Kinderen die ouder zijn dan 12 jaar mogen, als zij hun vertrouwen op de Here hebben gesteld, aan de maaltijd deelnemen. Dit gebeurt dan onder de verantwoording van de ouders.

Agenda

24
jan

Growdienst (Jongerendienst)
10:00 uur
31
jan

Zondagse dienst
10:00 uur
01
feb

Bidstond
20:00 uur
07
feb

Zondagse dienst
10:00 uur
14
feb

Zondagse dienst
10:00 uur
15
feb

Bidstond
20:00 uur

Iedere zondag dienst om 10:00 uur Rijksstraatweg 153 (Altena College) in Sleeuwijk