• ballen
  • Piano
  • aanbidden
  • bidden

Volwassenpastoraat

Pastoraat is christelijke hulpverlening (Herderlijke zielzorg). Het zorgen en bemoedigen van elkaar. Er zijn voor mensen die moeilijke momenten doormaken.

In Mattheus 9:36 staat:
Toen Hij de scharen zag, werd Hij met ontferming over hen bewogen, daar zij voortgejaagd en afgemat waren, als schapen die geen herder hebben.
 
De nood van mensen raakt Jezus tot in het diepst van zijn ziel.  Deze nood kan niet opgelost worden buiten God –onze Schepper- om. Dat betekent dat men moet komen tot een persoonlijke relatie met God en een leven tot Zijn eer. Onze opdracht is dan ook om mensen bij Jezus te brengen en hen te leren leven op Gods manier. Dit is een taak van iedere christen. Maar omdat dit niet altijd even makkelijk is, zeker met complexe levensvraagstukken en problemen, willen we als pastoraal team beschikbaar zijn.

We nemen deze taak heel serieus.  Om dit werk zo goed mogelijk te kunnen doen besteden we veel tijd aan opleiding en training. Dit alles in afhankelijkheid van ons Heer die de enige Helper is. We zijn in een unieke positie als Christenen omdat we bij die Helper mogen aankloppen. Onze leidraad is Gods Woord: DE BIJBEL.
 
Wat kunnen wij voor u betekenen?
Begeleiding bij:
- Ziekte, ziekenhuisopname.
- Verschillende verslavingen.
- Huwelijksproblemen.
- Naderend sterven.
- Bevrijdingspastoraat bij demonie.

Hulp bij:
- Zorgen, angst, depressiviteit.
- Zonden en schuld.
- Beschadigingen uit het verleden.
 
Wanneer dit nodig is zoeken we voor u hulp bij gespecialiseerde instanties.
 
Natuurlijk is alles wat u aan de pastorale hulpverlener vertelt vertrouwelijk. Dit betekent ook dat uw situatie niet in kerkraad besproken wordt.
            
Zoals al gezegd mogen we dit werk doen vanuit Gods Woord en door Gods kracht. We hebben geweldige veranderingen bij mensen mogen zien die zich daaraan overgaven. Schroom daarom niet om Arie of iemand anders van het pastorale team aan te spreken als je het zelf even niet redt. Daar zijn we voor.
 

    

Iedere zondag dienst om 10:00 uur Rijksstraatweg 153 (Altena College) in Sleeuwijk